null Behandelingen

Consult 1,5 uur (aanbevolen)
Anderhalf uur is de tijd die minimaal nodig is voor een systematische behandeling van het hele lichaam. Je kan deze tijd ook gebruiken voor een intensievere behandeling gericht op een bepaald gebied en of klacht.

Consult  2 uur
In twee uur is er genoeg tijd voor een systematische behandeling van het hele lichaam gericht op herstel en ontspanning. Daarnaast is er nog ruimte om te werken aan specifieke klachten.

Consult 1 uur
In een uur kan er gericht gewerkt worden aan een bepaald deel van je lichaam of een bepaalde klacht.  Voor behandeling van  (chronische) klachten is een serie van 1 uursconsulten vaak genoeg.

Gang van zaken

De eerste behandeling start met een uitgebreide intake gesprek (anamnese) aan de hand van een intakeformulier, om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de klacht. Ook wil ik de verwachting helder krijgen. Ik stel dan een behandelplan op.

Bij iedere behandeling hoort een voor-  en na meting van het klachtenpatroon. Na drie keer evalueren we of de behandeling effect heeft of dat die bijgesteld moet worden.